Ceny železné rudy mohou počátkem roku 2022 kolísat dolů

V roce 2021 budou ceny železné rudy stoupat a klesat a kolísání cen předčí očekávání mnoha operátorů.Zasvěcenci z oboru uvedli, že turbulentní fungování trhu se železnou rudou se může stát normou.

Trh se železnou rudou bude v roce 2021 kolísat

Začátkem roku 2021, během novoročního a jarního svátku, většina ocelářských společností doplnila zásoby železné rudy, poptávka po železné rudě se uvolnila a cena dále rostla.Na konci prvního čtvrtletí pod tlakem silných omezení produkce v Tangshanu ceny železné rudy kolísaly a klesaly.25. března byla cena 65% dovážené železné rudy 192,37 USD/tunu, což je o 6,28 USD/tunu méně než o předchozím víkendu.

Ve druhém čtvrtletí nárůst výroby ocelářských společností mimo Tangshan vyrovnal produkční mezeru v Tangshanu a produkce surového železa vzrostla více, než se očekávalo.Zejména po 1. květnu tržní ceny černých odrůd rychle rostly a ceny mnoha odrůd jedna za druhou lámaly rekordní maxima.62 % Forwardová spotová cena dovážené železné rudy vzrostla na nejvyšší bod 233,7 USD/tunu.Poté prostřednictvím politické regulace výrazně klesla tržní cena černých odrůd a tržní cena železné rudy postupně kolísala a klesala.8. května byla cena domácího železného jemného prášku 1450 juanů/tunu;14. května vzrostla na 1570 juanů/tunu;28. května klesla zpět na 1450 juanů/tunu.

Ve třetím čtvrtletí, ovlivněném zvýšením cen oceli a strukturálními změnami zásob, se zvýšila provozní rychlost vysokých pecí v ocelárnách, uvolnila se tržní poptávka po železné rudě a ceny kolísaly na vysokých úrovních a mírně vzrostly.K 27. srpnu byla cena 61,5% PB prášku v přístavu Qingdao 1 040 juanů/tunu, což je nárůst o 25 juanů/tunu oproti předchozímu týdnu.

Se zintenzivněním omezení výroby a omezováním výroby ze strany oceláren však výroba surového železa rychle poklesla, poptávka po železné rudě se zmenšila a ceny rychle klesly.K 10. září byla cena 61,5% prášku PB v přístavu Qingdao 970 juanů/tunu, o 50 juanů/tunu méně než v předchozím týdnu.Poté cena 61% prášku PB v přístavu Qingdao klesla až na přibližně 500 juanů / tunu a postupně vstoupila do fáze hledání dna.

Na začátku čtvrtého čtvrtletí byl trh se železnou rudou pomalý a pomalý, s klesající poptávkou a stagnujícími transakcemi.Cena opět kolísala, klesala před růstem a poté stoupala.Vezmeme-li jako příklad 62 % dovezené železné rudy, 27. srpna byla její cena 1 040 juanů/tunu;24. září to bylo 746 juanů/tunu.V říjnu tržní ceny železné rudy nejprve vzrostly a poté klesly.5. října se cena 62 % dovážené železné rudy odrazila na 876 jüanů/tunu, a to o 130 jüanů/tunu;29. října klesla zpět na 806 juanů/tunu, o 70 juanů/tunu.

V listopadu také tržní cena železné rudy nejprve klesla a poté vzrostla, přičemž pokles převážil nad růstem.5. listopadu bylo 62 % dovážené železné rudy kótováno za 697 RMB/tunu, o 109 RMB/tunu méně;26. listopadu nabídka přestala klesat a odrazila se, vzrostla na 640 RMB/tunu, až o 74 RMB/tunu.Na konci listopadu cena 62% dovážené železné rudy klesla o 630 juanů/tunu ve srovnání s koncem srpna.

Tržní cena železné rudy v prosinci vykazovala vzestupný trend.2. prosince bylo 62 % dovážené železné rudy kótováno na 666 juanů/tunu, což je nárůst o 26 juanů/tunu;10. prosince byla cena 700 yuanů/tunu, až o 34 yuanů/tunu;17. prosince byla cena 755 juanů/tunu, což je nárůst o 55 juanů/tunu.Během týdne od 13. prosince do 17. prosince cena jemného železného prášku v hlavních domácích oblastech obecně vzrostla o 30-80 juanů/tunu.

Z cenové trajektorie trhu se železnou rudou ve čtvrtém čtvrtletí je vidět, že v říjnu a listopadu byla tržní cena železné rudy ve volatilním sestupném kanálu a pokles byl silnější než růst.Tržní cena železné rudy však v prosinci přestala klesat a odrazila se a nárůst nebyl malý a opět vstoupil do vzestupného kanálu.V tomto ohledu se průmysloví analytici domnívají, že: Za prvé, očekávané obnovení výroby v ocelárnách je hlavní hnací silou tohoto kola růstu cen železné rudy.Podle statistik byla průměrná denní produkce surové oceli a surového železa členskými společnostmi Čínské asociace železa a oceli, které se účastnily statistik na začátku prosince, 1,9343 milionů tun a 1,6418 milionů tun, což představuje nárůst o 12,66 % a 0,59 % za měsíc. - na měsíc.Za druhé, byla ovlivněna oživením na trhu futures.Od konce listopadu se ceny futures na železnou rudu výrazně zvýšily s největším nárůstem o více než 20 %.Tržní cena spotové dodávky železné rudy v důsledku toho nadále rostla.Třetí jsou umělé spekulace.Za okolností nízké poptávky, vysokých zásob a výrazného rozporu mezi nabídkou a poptávkou cena železné rudy bez podpory prudce vzrostla a nelze vyloučit umělé spekulace.

Ceny železné rudy mohou počátkem roku 2022 kolísat dolů

Operátoři a odborníci z oboru se obecně domnívají, že na začátku roku 2022 se vzorec „silné nabídky a slabé poptávky“ na trhu se železnou rudou nezmění, což určuje, že cena na trhu se železnou rudou snadno klesá a obtížně stoupá. a kolísá směrem dolů.Výzkumná instituce uvedla: "Očekává se, že cenové centrum železné rudy v roce 2022 klesne."

V rozhovoru operátoři a odborníci z oboru uvedli, že za „silnou nabídkou a slabou poptávkou“ na začátku roku 2022 stojí tři důvody.

Za prvé, od ledna do poloviny března 2022 je stále v topné sezóně a železářský a ocelářský průmysl v regionu Peking-Tianjin-Hebei a okolních oblastech přesune výrobu během topné sezóny z roku 2021 na rok 2022. V zásadě od Od 1. ledna do 15. března 2022 nebude podíl výroby železářských a ocelářských podniků mimo špičku ve všech relevantních regionech nižší než 30 %.

Za druhé, na začátku roku 2022 budou některé ocelárny stále ve stavu odstávky na údržbu, což ovlivní uvolnění výrobní kapacity.Podle neúplných statistik je v současnosti v národním ocelářském průmyslu asi 220 vysokých pecí v údržbě, což ovlivňuje průměrnou denní produkci roztaveného železa ve výši asi 663 700 tun, což je fáze, která v minulosti nejvíce ovlivnila výrobu roztaveného železa. tři roky.

Třetím je optimalizace struktury železářského průmyslu a aktivní podpora kvalitního rozvoje železářských podniků.Ocelářské společnosti v procesu obměny kapacit omezily produkci dlouhodobé výroby oceli a poptávka po železné rudě se dále snižovala.Na pozadí „uhlíkové špičky“ a „uhlíkové neutrality“ „Akční plán pro maximální uhlík do roku 2030“, vydaný Státní radou, objasňuje, že bude podporovat strukturální optimalizaci ocelářského průmyslu, důrazně podporovat demonstrace nevysokých pecí. železářské základny a realizovat celošrotové elektrické pece.řemeslo.Kromě toho „Stanoviska Ústředního výboru Komunistické strany Číny a Státní rady k prohloubení bitvy o prevenci a kontrolu znečištění“ vyzývají k podpoře transformace výroby oceli s dlouhým procesem ve vysokých pecích na konvertorové oceli na krátkou výrobu v elektrických pecích. výroba oceli.

Z nedávno oznámeného plánu náhrady kapacity výroby oceli je vidět, že nová kapacita výroby oceli se pohybuje kolem 30 milionů tun, z toho kapacita výroby oceli v elektrických pecích přesahuje 15 milionů tun, což představuje více než 50 %, což znamená, že více společností volí krátký proces výroby oceli.Vybudování systémů uhlíkových emisí v celé zemi a zavedení akčního plánu „uhlíkové špičky“ v roce 2030 nepochybně vytvoří podmínky pro to, aby železářské podniky využívaly více šrotu a méně železné rudy.V roce 2022 se očekává, že poptávka železářských a ocelářských podniků po železné rudě opět oslabí a je nepravděpodobné, že by tržní cena železné rudy v pozdějším období výrazněji stoupla.

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu budou „uhlíkové maximum“ a „uhlíková neutralita“ stále negativně korelovanými faktory pro uvolnění výrobní kapacity v ocelářském průmyslu, což bude mít přímý dopad na poptávku po železné rudě.Zkrátka negativní faktory na trhu se železnou rudou nezmizely a není motivace podporovat její prudký růst cen.

Odborníci poukázali na to, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, při absenci zjevných změn v nabídce a poptávce po železné rudě, není důvod k prudkému růstu ceny železné rudy.Okamžitá cena železné rudy je relativně rozumná, pokud se pohybuje v rozmezí 80 USD/tuna až 100 USD/tunu;pokud přesáhne 100 USD/tunu, základy a poptávka nejsou podporovány;pokud klesne pod 80 USD/tunu, může jich být ještě více.Vysokonákladové doly se stáhnou z trhu, čímž se vyrovná nabídka na trhu.

Někteří odborníci z oboru se však domnívají, že při předpovídání trendu na trhu se železnou rudou na začátku roku 2022 je také nutné věnovat pozornost dopadu změn na trhu rafinované ropy, topného oleje, energetického uhlí a lodního trhu na železnou rudu. tržní cena rudy.V roce 2021 budou celosvětové zásoby ropy, zemního plynu, rafinované ropy, uhlí, elektřiny a dalších energetických zdrojů napjaté, zásoby nízké a ceny obecně výrazně porostou s průměrným meziročním nárůstem o více než 30 %.Veškeré náklady na dopravu jsou výrazně vyšší.Propast v přepravní kapacitě se zvětšila, nabídka a poptávka námořní dopravy se napjaly a sazby za přepravu vzrostly.Podle relevantních údajů se v roce 2021 celosvětová cena za přepravu suchého zboží (BDI) zcela zvýší a jakmile v říjnu překročí 5 600 bodů, což je trojnásobný nárůst ve srovnání s přibližně 1 400 body na začátku roku 2021 a dosáhne nového maxima v roce 13 let.Očekává se, že v roce 2022 zůstanou sazby námořní dopravy vysoké nebo dokonce zaznamenají nové zvýšení.9. prosince Baltic Dry Index (BDI) uzavřel na 3 343 bodech, což představuje nárůst o 228 bodů nebo 7,3 % za stejné období.8. prosince index pobřežní přepravy kovové rudy uzavřel na 1377,82 bodu.V současnosti ceny námořní dopravy pokračují v růstu a očekává se, že index BDI bude v krátkodobém horizontu nadále kolísat směrem nahoru.

Průmysloví analytici se domnívají, že alespoň na začátku roku 2022 nebude globální „nedostatek energie“ zcela vyřešen.Vysoká cena za dopravu a růst cen energií v zámoří budou mít určitý dopad na tržní cenu železné rudy.


Čas odeslání: leden-08-2022